Mikrobiogazownie

Mikrobiogazownie

Oferujemy do sprzedaży mikrobiogazownię o mocy elektrycznej 40 kW, która została zaprojektowana przez naszego niemieckiego Partnera, firmę Schmack Biogas GmbH, będącego również jej producentem. Produkt charakteryzuje się solidnością rozwiązań i komponentów, połączoną z prostą i łatwą, również dla przeciętnego operatora, obsługą.

  • Klient: AGRO-BIO Sp. z o.o.
  • Data: realizacja rok 2013
  • Projekt: AGRO-BIO Sp. z o.o., Sławkowo

01

Walory

Jednym z podstawowych walorów instalacji jest jej mobilność, również w zakresie fermentora, oraz zdolność jej dostosowania do konkretnych substratów. Umożliwia to wykorzystanie mikroinstalacji w gospodarstwach rolnych, zarówno nastawionych na produkcję roślinną jak i zwierzęcą (trzoda chlewna, bydło) oraz przy zakładach przetwórstwa spożywczego, w celu produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

02

Budowa

W skład mikrobiogazowni wchodzą: mobilny kontener technologiczny z modułowym blokiem energetycznym, sterownia, układ grzewczy, system pomp, mobilny zbiornik fermentacji wykonany z elementów GFK.
Modułowa koncepcja mikrobiogazowni ułatwia optymalizację pod względem potrzeb jak i możliwości klienta. Uwzględniliśmy m.in. opcję poszerzenia instalacji o moduł suszenia pofermentu. Modułowe wykonanie mikrobiogazowni gwarantuje jej mobilność, polegającą na możliwości przeniesienia wszystkich jej komponentów, włącznie z elementami zbiornika fermentacji, na inną lokalizację.

03

Działanie

Mikrobiogazownia została tak zaprojektowana, aby mogła „pracować” na substratach o wysokim procentowym udziale suchej masy organicznej (takich jak: kiszonki, odpady z branży spożywczej, zboża, obornik, itp.) i płynnych (gnojowica, gnojówka). W przypadku, gdy klient dysponuje zbiornikiem wykorzystywanym do czasowego magazynowania gnojowicy, przed jej przepompowaniem do zbiornika/zbiorników magazynowych, możliwe jest wykorzystanie ww. zbiornika, jako podajnika substratów do zbiornika fermentacji. Przy wykorzystaniu substratów w postaci stałej tj. obornik, kiszonka kukurydzy, resztki owoców i warzyw z przetwórstwa wymagane jest zastosowanie w mikrobiogazowni dodatkowego systemu wsadu o pojemności ok. 8 m3. Dozowanie substratu w mikrobiogazowni odbywa się dwa razy na dobę. Opcjonalnie dany proces może zostać w pełni zautomatyzowany.

Wchodzący w skład mikrobiogazowni zbiornik fermentacyjny o średnicy ok. 10 m i wysokości ok. 5 m jest izolowany termicznie oraz ogrzewany. Jego pojemność wynosi od ok. 390 m3. Opcjonalnie rozmiary zbiornika mogą zostać dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Wytworzony w zbiorniku fermentacyjnym czysty biogaz, zostanie przetworzony w kogeneratorze na energię elektryczną i cieplną. Uzyskana w ten sposób energia elektryczna oraz cieplna może zostać wykorzystana w gospodarstwie rolnym na potrzeby własne.
Z mikrobiogazownią będzie oferowana dodatkowo/opcjonalnie możliwość podpisania umowy serwisowej. Oferowane usługi serwisowe przeprowadzane będą przez specjalnie do tego celu przeszkolonych specjalistów.

Call Now Button