Budynki wielorodzinne zeroenergetyczne

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Innowacyjne rozwiązania w zakresie budownictwa

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

Green-invest

Specjalizujemy się w projektowaniu oraz doradztwie inwestycyjnym
w zakresie apps

Współpracujemy ze specjalistami i producentami z kraju jak i z zagranicy, dzięki czemu możemy zagwarantować naszym klientom projekty i produkty na najwyższym poziomie.

O nas

Green Invest to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz doradztwie inwestycyjnym w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

Budownictwo zbilansowane energetycznie

Projektowania i budowy budynków, które są zoptymalizowane pod kątem efektywności energetycznej, przy minimalnym zużyciu energii i minimalnym wpływie na środowisko, zapewniającym równowagę między zużyciem energii w budynku a jego produkcją lub odnawialnym źródłem energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii (OZE) w budownictwie są wykorzystane do zaspokojenia części lub nawet całego zapotrzebowania na energię w budynkach przy pomocy: energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej, biomasy, energii wodnej.

Rozwój i planowanie

Rozwój i planowanie budownictwa zbilansowanego energetycznie wymaga skoordynowanego podejścia i uwzględnienia wielu czynników takich jak: analiza i ocena, polityki i regulacje, planowanie miejskie i zagospodarowanie przestrzenne, współpraca z interesariuszami, finansowanie i zachęty.

Nasza misja

Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych.

Koncepcja

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie szczegółowej analizy projektu inwestycyjnego, w tym ocena ryzyka, analiza rynku, badanie wykonalności oraz prognozowanie zwrotu z inwestycji. Na podstawie tych informacji można dokonać odpowiedniej oceny projektu i podjąć decyzję o jego kontynuacji.

Doboru właściwej technologii

Dobór właściwej technologii w obsłudze projektów inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla efektywności i sukcesu realizowanych działań. Kroki, które należy podjąć w celu dokonania odpowiedniego wyboru technologii: analiza potrzeb i wymagań, badanie rynku, ocena funkcjonalności i kompatybilności, analiza kosztów, referencje i opinie użytkowników, pilotaż i testowanie, wybór i wdrożenie.

Biznes plan

Biznes plan dla obsługi projektów inwestycyjnych może pomóc w zaplanowaniu strategii działania, określeniu celów biznesowych i ustaleniu sposobów realizacji tych celów.

Studium wykonalności

Studium wykonalności jest ważnym elementem obsługi projektów inwestycyjnych, które pozwala na ocenę potencjalnej realizacji projektu pod względem technicznym, ekonomicznym, prawno-organizacyjnym i środowiskowym.

Pozyskania środków na realizacje przedsięwzięcia

Kompleksowa obsługa projektów inwestycyjnych obejmuje pomoc w pozyskiwaniu finansowania poprzez identyfikację źródeł finansowania, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, negocjacje z inwestorami oraz monitorowanie procesu pozyskiwania środków.

Call Now Button