Realizacje

Green invest

Realizacje

BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o.o.

Starorypin – moc 1 875 kW – realizacja w latach 2012 / 2013

Fundacja AGRO-MAZOWIA

moc 1 524 kW – do realizacji 2015/2016

AGRO-BIO Sp. z o.o.

Sławkowo – moc 499 kW – realizacja rok 2013

BIO-NIK ENERGIA Sp. z o.o. S.K.A.

Kisielice – moc 998 kW – realizacja 2014