Referencje

Green invest

Referencje

Fundacja AGRO-MAZOWIA

Orzysz – moc 1524 kW

AGRO-BIO Sp. z o.o.

Sławkowo – moc 499 kW

GRENFLOR Sp. z o.o

Wiśniewko – moc 844 kW

BIO-NIK ENERGIA Sp. z o.o. S.K.A

Kisielice – moc 998 kW

Fundacja AGRO-MAZOWIA

Sabnie – moc 499 kW

BIO-NIK GAZ Sp. z o.o. S.K.A.

Susz – moc 999 kW

BIOGAZOWNIA OSTRZESZÓW Sp. z o.o.

Ostrzeszów – moc 998 kW

BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o.o.

Starorypin – moc 1 875 kW