Budownictwo zbilansowane energetycznie

Zrównoważone budownictwo

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZEROENERGETYCZNEGO

+ZMNIEJSZENIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA BUDYNKÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

+EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

 +ZDROWE WARUNKI ŻYCIA

+KOMFORT KLIMATYCZNY WEWNĄTRZ BUDYNKU

+DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z OGRANICZENIAMI RUCHOWYMI

+MINIMALIZOWANIE KOSZTÓW UŻYTKOWANIA

+KONTROLA JAKOŚCI POWIETRZA (FILTRY)

+DOSTARCZANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

+OGRANICZANIE MATERIAŁOCHŁONNOŚCI I ENERGOCHŁONNOŚCI PROCESU BUDOWLANEGO

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

1

ODZYSK ENERGII Z POWIETRZA WEWIEWANEGO ZA POMOCĄ KRZYŻOWEGO WYMIENNIKA PRZECIWPRĄDOWEGO. WYKORZYSTYWANY DO PRODUKCJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ PODGRZANIA POWIETRZA ZASILAJĄCEGO SYSTEM WENTYLACJI

2

ODWRACALNY OBIEG, DZIĘKI CZEMU LATEM MOŻE SCHŁADZAĆ POWIETRZE NA POTRZEBY WENTYLACJI O 12 oC

3

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

4

KOMPLETNE ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH TYPÓW BUDYNKÓW Z WENTYLACJĄ DO 330 m3/h

Obowiązujące wymagania izolacyjności cieplnej dla przegród budowlanych

Aspekty budownictwa zrównoważonego

EKONOMIA TECHNOLOGII BUDOWNICTWA

+DOSTARCZANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

+OGRANICZANIE MATERIAŁOCHŁONNOŚCI I ENERGOCHŁONNOŚCI PROCESU BUDOWLANEGO

ASPEKT SPOŁECZNY

+ZDROWE WARUNKI ŻYCIA

+KOMFORT KLIMATYCZNY WEWNĄTRZ BUDYNKU

+DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z OGRANICZENIAMI RUCHOWYMI

+MINIMALIZOWANIE KOSZTÓW UŻYTKOWANIA

+KONTROLA JAKOŚCI POWIETRZA (FILTRY)

ŚRODOWISKO NATURALNE

+ZMNIEJSZENIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA BUDYNKÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

+EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW